AKTIIVISTA OMISTAJUUTTA SUOMALAISIIN PK-YRITYKSIIN

Meistä

Helix Partners on suomalainen sijoitusyhtiö, jonka tarkoituksena on tuoda uutta näkökulmaa yksityisten yritysten omistamiseen ja johtamiseen. Sijoitamme pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joita pyrimme ohjaamaan kohti entistä parempaa menestystä.

Helix Partners tarjoaa kohdeyhtiöille tukea johtamisessa sekä strategisen ja operatiivisen tason valinnoissa. Oman osaamisemme lisäksi kohdeyhtiö saa käyttöönsä kokeneet neuvonantajamme. Otamme kohdeyhtiöissä tarvittaessa operatiivista vastuuta, ja omistajana olemme aktiivisia.

Helix Partnersin sijoitusrakenne mahdollistaa hyvin pitkäaikaisen omistajuuden ilman ennaltamäärättyä irtautumistarvetta. Toimintamme perusperiaatteena on säilyttää kohdeyhtiön identiteetti ja jatkaa yhtiön kehittämistä sen pohjalta.

Keskitymme tekemisessämme arvonluontiin huomioiden kohdeyhtiön eri sidosryhmät, ja kohdeyhtiöillä on Helix Partnersin täysi tuki koko omistusajan.

TARJOAMME KOHDEYHTIÖILLE TUKEA  SEKÄ Uusia näkökulmia

Tiimi

Pontus Oinonen

Ennen Helix Partnersin perustamista Pontus ehti toimia 10 vuotta pääomasijoitus-, investointipankki- ja rahoituspalvelualalla.

Hän on ollut monien kasvuyhtiöiden hallituksissa eri toimialoilla ratkoen niin strategisen kuin operatiivisen tason haasteita. Tämän lisäksi hän on ollut mukana lukuisissa yrityskaupoissa niin neuvonantajana kuin sijoittajien edustajana.

Pontus on kauppatieteiden maisteri pääaineenaan rahoitus Aalto-yliopistosta.

Rafael Osmanov

Ennen Helix Partnersin perustamista Rafael kerrytti yhteensä 10 vuoden kokemuksen investointipankki-, tilintarkastus- ja rahoituspalvelualalta.

Hän on työskennellyt lukuisten yrityskauppojen ja pääomamarkkinatransaktioiden parissa eri toimialoilla neuvoen asiakkaitaan rahoitus-ja strategiakysymyksissä.

Rafael on kauppatieteiden maisteri pääaineenaan rahoitus Aalto-yliopistosta.

Sijoitusstrategia

Tavoitteenamme on enemmistöomistus vakiintuneissa yhtiöissä, joilla on todennettu ja kestävä liiketoimintamalli. Muita toivottuja kohdeyhtiön tunnusmerkkejä ovat mm.:

  • Historiallisesti hyvälaatuinen kassavirta
  • Kasvava ja epäsyklinen toimintaympäristö
  • Vahva markkina-asema tai niche-positio
  • Toistuvasti ostavia asiakkaita
  • 5-20 miljoonan euron liikevaihto ja 1-3 miljoonan euron liikevoitto

TOIMINTAMME PERUSPERIAATTEENA ON SÄILYTTÄÄ KOHDEYHTIÖN IDENTITEETTI JA JATKAA YHTIÖN KEHITTÄMISTÄ SEN POHJALTA

Koska teemme töitä kohdeyhtiöiden kanssa operatiivisella tasolla, voimme sijoittaa myös sukupolvenvaihdostilanteissa tai muissa erityistapauksissa, joissa nykyinen omistaja ja johto haluavat irtaantua yhtiöstä.

Omistukset

Forssa Engineering

Forssa Engineering toimittaa teollisuuden säiliöratkaisuja kokonaistoimituksina. Näitä paikan päällä rakennettavia suuria säiliöitä käytetään ympäri Eurooppaa mm. metsä-, bio- ja petrokemiateollisuuden laitoksilla, niin varastointiin kuin teollisuusprosessien eri vaiheissa. Yhtiö tunnetaan luotettavana kumppanina, joka toimittaa aina sovitusti ja laadukkaasti. Vuoden 2021 liikevaihto oli noin 14 milj. euroa ja käyttökate noin 1,8 milj. euroa. Yhtiön johto jatkaa merkittävänä vähemmistöomistajana.

Q-Katsastus Group

Q-Katsastus Group tarjoaa ajoneuvojen katsastuspalvelua. Yhtiö tunnetaan erinomaisesta asiakaspalvelustaan, hyvistä sijainneistaan ja edullisesta hinnoittelustaan. Yhtiö teki vuonna 2019 yhteensä noin 4 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 1,1 miljoonan euron käyttökatteen työllistäen noin 30 henkilöä viidessä eri kaupungissa. Helix Partners on yhtiössä enemmistöomistaja.

Yhteystiedot

etunimi@helixpartners.fi

Laivanvarustajankatu 2 D, 00140 Helsinki